>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie

Numer zamówienia:UD-VII-WZP.271.14.2017

Przedmiot zamówienia:Remont drogi wewnętrznej Alei Tysiąclecia na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy, znajdującej się na działce ewidencyjnej numer 47/1 w obrębie 4-14-07.
Zamawiaj±cy:Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj zamówienia:Robota Budowlana
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2017-05-29


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:2

Oferent wybrany INSTAL NIKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warto¶ć wybranej oferty: 1 217 700,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty BRUKER spółka cywilna Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki
Warto¶ć oferty maksymalnej: 1 422 058,90 zł
Pozostali członkowie konsorcjum
(jeś¶li dotyczy)
- Przedsiębiorstwo Drogowe 'BRUKER' s.c. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki
- Bartłomiej Malarecki
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty INSTAL NIKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Warto¶ć oferty minimalnej: 1 217 700,00 zł

Data podpisania umowy:2017-06-30
Termin realizacji zamówienia:2017-10-18


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
1 217 700,00 zł    

Powrót

© Urząd m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów