>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie

Numer zamówienia:DNZP/3411/17/15

Przedmiot zamówienia:Remont ścian elewacyjnych, remont klatek schodowych, wykonanie przewodów wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Grajewskiej 4 w Warszawie
Zamawiaj±cy:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia:Robota Budowlana
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2015-04-22


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:4

Oferent wybrany EKO-DACH Monika Głażewska
Warto¶ć wybranej oferty: 279 470,92 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty JK ZAWIMEX DEVELOPMENT P.R.B. Krzysztof Zalewski
Warto¶ć oferty maksymalnej: 291 063,73 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty EKO-DACH Monika Głażewska
Warto¶ć oferty minimalnej: 279 470,92 zł

Data podpisania aneksu:2015-08-19
Zmiana terminu realizacji zamówienia przez aneks2015-09-30
Data podpisania aneksu:2015-09-25
Zmiana terminu realizacji zamówienia przez aneks2015-10-15
Data podpisania umowy:2015-05-12
Termin realizacji zamówienia:2015-09-01


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
279 470,92 zł    

Powrót

© Urząd m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów