>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/AB/271/II-133/11

Przedmiot zamówienia:Produkcja spotu promującego m.st. Warszawa w kontekście Miasta-Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 TM, na podstawie scenariusza przekazanego przez Biuro Promocji Miasta
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2011-08-17


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:5

Oferent wybrany TPS Sp. z o.o. Telewizyjne Profesjonalne Studio
Warto¶ć wybranej oferty: 505 750,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty Propeller Film Sp. z o.o
Warto¶ć oferty maksymalnej: 957 681,05 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty TPS Sp. z o.o. Telewizyjne Profesjonalne Studio
Warto¶ć oferty minimalnej: 505 750,00 zł

Data podpisania umowy:2011-09-06
Termin realizacji zamówienia:2011-11-30


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
505 750,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów