>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:56/2010

Przedmiot zamówienia:OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Zamawiaj±cy:Zarząd Transportu Miejskiego
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2010-11-03


Oferty do zamówienia

Opis: Ochrona fizyczna osób, infrastruktury oraz taboru na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zamawiaj±cego przez 7 dni w tygodniu w zakresie: -ochrony pasażerów komunikacji miejskiej oraz pracowników Zamawiaj±cego, -ochrony taboru oraz obsługi pojazdów wykonuj±cych zlecenia Zamawiaj±cego, -ochrony infrastruktury przystankowej będ±cej we władaniu Zamawiaj±cego na przystankach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy i gmin s±siaduj±cych.
Liczba ofert:6

Oferent wybrany Agencja ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI Sp. z o.o.
Warto¶ć wybranej oferty: 2 371 942,24 zł
Pozostali członkowie konsorcjum
(jeś¶li dotyczy)
- Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty SOLID SECURITY Sp. z o.o.
Warto¶ć oferty maksymalnej: 5 069 480,64 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty Agencja ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI Sp. z o.o.
Warto¶ć oferty minimalnej: 2 371 942,24 zł
Pozostali członkowie konsorcjum
(jeś¶li dotyczy)
- Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI

Data podpisania umowy:2010-12-03
Termin realizacji zamówienia:2011-11-30


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
2 371 942,24 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów