>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/EG/341/II-157/10

Przedmiot zamówienia:Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:22.07.2010


Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć nr 1
Liczba ofert:1

Oferent wybrany NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć wybranej oferty: 200 324,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć oferty maksymalnej: 200 324,00 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć oferty minimalnej: 200 324,00 zł

Data podpisania umowy:2010-08-16
Termin realizacji zamówienia:2010-12-15

Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć nr 3
Liczba ofert:5

Oferent wybrany NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć wybranej oferty: 167 463,30 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć oferty maksymalnej: 167 463,30 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć oferty minimalnej: 167 463,30 zł

Data podpisania umowy:2010-08-18
Termin realizacji zamówienia:2010-12-15

Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć nr 4
Liczba ofert:3

Oferent wybrany NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć wybranej oferty: 51 484,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska
Warto¶ć oferty maksymalnej: 126 880,00 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty NODUM s.c. Małgorzata Gefrerer, Mariusz Szczepanowski
Warto¶ć oferty minimalnej: 51 484,00 zł

Data podpisania umowy:2010-08-18
Termin realizacji zamówienia:2010-12-15


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
419 271,30 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów