>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/EM/341/II-87/10

Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie wspólnej z Miastem Stołecznym Warszawa kampanii promocyjnej dotyczącej organizacji I edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie sektorowe nie


Oferty do zamówienia

Liczba ofert: 

Oferent wybrany AGORA S.A.
Warto¶ć wybranej oferty: 95 000,00 zł

Data podpisania umowy:2010-04-12
Termin realizacji zamówienia:2010-05-20


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
95 000,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów