>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:LE 2/2010

Przedmiot zamówienia:DRUK I DOSTAWĘ DWÓCH TYPÓW SCHEMATÓW KOMUNIKACYJNYCH
Zamawiaj±cy:Zarząd Transportu Miejskiego
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Typ postępowania:Licytacja elektroniczna
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2010-01-27


Oferty do zamówienia

Opis: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa dwóch typów schematów komunikacyjnych: a) Mapa składana dla pasażerów w skali 1:65 000 – format A3 b) Mapa przystankowa w skali 1:30 000 – format 950 × 1000 mm
Liczba ofert: 

Oferent wybrany PRINTPARTNER JAKON S.A. Spółka Komandytowa
Warto¶ć wybranej oferty: 123 600,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty  
Warto¶ć oferty maksymalnej:  
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty  
Warto¶ć oferty minimalnej:  

Data podpisania umowy:2010-02-03
Termin realizacji zamówienia:2010-12-24


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
123 600,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów