>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie

Numer zamówienia:ZP/GP/341/II-41/10

Przedmiot zamówienia:Przygotowanie Wniosku Aplikacyjnego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla m. st. Warszawy w konkursie o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2010-02-23


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:1

Oferent wybrany Fundacja PRO CULTURA
Warto¶ć wybranej oferty: 548 000,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty Fundacja PRO CULTURA
Warto¶ć oferty maksymalnej: 548 000,00 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty Fundacja PRO CULTURA
Warto¶ć oferty minimalnej: 548 000,00 zł

Data podpisania umowy:2010-03-31
Termin realizacji zamówienia:2010-06-30


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
548 000,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów