>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:DZP/110/PN/79/09

Przedmiot zamówienia:Montaż, eksploatacja, demontaż, magazynowanie posezonowe oraz ubezpieczenie iluminacji świątecznej w latach 2010-2013
Zamawiaj±cy:Zarząd Dróg Miejskich
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2010-01-21


Oferty do zamówienia

Opis: Montaż, eksploatacja, demontaż, magazynowanie posezonowe oraz ubezpieczenie iluminacji ¶wi±tecznej w latach 2010-2013
Liczba ofert:1

Oferent wybrany Multidekor G. Podogrocki, T. Podogrocki Sp. j.
Warto¶ć wybranej oferty: 4 648 913,70 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty Multidekor G. Podogrocki, T. Podogrocki Sp. j.
Warto¶ć oferty maksymalnej: 4 648 913,70 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty Multidekor G. Podogrocki, T. Podogrocki Sp. j.
Warto¶ć oferty minimalnej: 4 648 913,70 zł

Data podpisania aneksu:2011-06-14
Warto¶ć:4 676 529,55 zł
Wpływ aneksu na warto¶ć zamówienia:Zwiększa
Data podpisania umowy:2010-02-23
Termin realizacji zamówienia:2013-02-20


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
4 648 913,70 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów