>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/EG/341/II-18/10

Przedmiot zamówienia:Promocja Miasta Stołecznego Warszawy podczas imprezy VIVA COMET AWARDS 2010
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie sektorowe nie


Oferty do zamówienia

Liczba ofert: 

Oferent wybrany MTV Networks Polska Sp. z o.o.
Warto¶ć wybranej oferty: 229 970,00 zł

Data podpisania umowy:2010-01-29
Termin realizacji zamówienia:2010-02-25


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
229 970,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów