>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/JK/341/II-228/09

Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie konkursu pn: Wykreuj Warszawę, który będzie propagował ideę Europejskiej Stolicy Kultury wśród mieszkańców Warszawy i promował kandydaturę m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie sektorowe nie


Oferty do zamówienia

Liczba ofert: 

Oferent wybrany AGORA S.A.
Warto¶ć wybranej oferty: 340 000,00 zł

Data podpisania umowy:2009-11-06
Termin realizacji zamówienia:2009-12-21


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
340 000,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów