>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/AP/341/II-255/08

Przedmiot zamówienia:Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu m.st. Warszawy w I kwartale 2009r. - zamówienie uzupełniające do postępowania ZP/AB/341/IV-347/05.
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie sektorowe nie


Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć I - Publikacja ogłoszeń ramowych i nekrologów w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.
Liczba ofert: 

Oferent wybrany PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Warto¶ć wybranej oferty: 300 000,00 zł

Data podpisania umowy:2009-01-07
Termin realizacji zamówienia:2009-03-31

Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć II - Publikacja ogłoszeń ramowych i nekrologów w prasie codziennej o zasięgu stołecznym.
Liczba ofert: 

Oferent wybrany AGORA S.A.
Warto¶ć wybranej oferty: 300 000,00 zł

Data podpisania umowy:2009-01-07
Termin realizacji zamówienia:2009-03-31

Oferty do zamówienia

Opis: Czę¶ć III - publikacja ogłoszeń ramowych i nekrologów w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim.
Liczba ofert: 

Oferent wybrany PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Warto¶ć wybranej oferty: 300 000,00 zł

Data podpisania umowy:2009-01-07
Termin realizacji zamówienia:2009-03-31


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
300 000,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów