>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:OZ-212/D/08

Przedmiot zamówienia:Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Zamawiaj±cy:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawie
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Typ postępowania:Zapytanie o cenę
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2008-11-06


Oferty do zamówienia

Opis: Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomo¶ciami w Dzielnicy ¦ródmie¶cie m. st. Warszawy
Liczba ofert:4

Oferent wybrany TOYOTA RADOŚĆ Sp. jawna
Warto¶ć wybranej oferty: 176 798,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty HONDA PLAZA Summit Auto Polska Sp. z o.o.
Warto¶ć oferty maksymalnej: 202 630,00 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty TOYOTA RADOŚĆ Sp. jawna
Warto¶ć oferty minimalnej: 176 798,00 zł

Data podpisania umowy:2008-11-17
Termin realizacji zamówienia:2008-12-10


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
176 798,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów