>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Zamówienie.

Numer zamówienia:UD-VII-WZP-341-38-2008

Przedmiot zamówienia:Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
Zamawiaj±cy:Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:2008-10-27


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:1

Oferent wybrany Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Sp. J.
Warto¶ć wybranej oferty: 72 868,85 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Sp. J.
Warto¶ć oferty maksymalnej: 72 868,85 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Sp. J.
Warto¶ć oferty minimalnej: 72 868,85 zł

Data podpisania umowy:2008-11-14
Termin realizacji zamówienia:2008-11-30


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
88 900,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów