>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci
Zamówienie.

Numer zamówienia:ZP/EG/341/II-96/08

Przedmiot zamówienia:Strona informaczjna EKO-Warsyawa w bezpłatnej gazecie poświęcona ochronie środowska na terenie m.st. Warszawy
Zamawiaj±cy:Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj zamówienia:Usługa
Typ postępowania:Przetarg nieograniczony
Zamówienie sektorowe nie
Data składania ofert:05.05.2008


Oferty do zamówienia

Liczba ofert:1

Oferent wybrany AGORA S.A.
Warto¶ć wybranej oferty: 145 485,00 zł
Oferent, który zaproponował najwyższ± cenę oferty AGORA S.A.
Warto¶ć oferty maksymalnej: 145 485,00 zł
Oferent, który zaproponował najniższ± cenę oferty AGORA S.A.
Warto¶ć oferty minimalnej: 145 485,00 zł

Data podpisania umowy:2008-05-19
Termin realizacji zamówienia:2008-12-15


¬ródła finansowania umowy
Budżet Miasta Inne
145 485,00 zł    

Powrót

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów