>Start > Księga Zamówień Publicznych
 
Księga Zamówień Publicznych
Urzędu m.st. Warszawy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Licytacje elektroniczne
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępno¶ci

Księga Zamówień Publicznych

Wyszukiwanie zamówień:
Nazwa zamawiaj±cego:
Numer zamówienia
Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Przetarg dwustopniowy
Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
Postępowanie realizowane na podstawie przepisów specjalnych
Negocjacje z zachowaniem konkurencji
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Podstawowy
Partnerstwo innowacyjne
  lub

Ilo¶ć zamówień w bazie: 71955

© Urz±d m.st. Warszawa  |  kontakt  |  Start

 
Raporty
Wyszukiwanie wg zamówień
Wyszukiwanie wg oferentów
Wyszukiwanie wg aneksów